6. do 9. razred

Predpisanih seznamov za bralno značko na predmetni stopnji nimamo. Učenci lahko berejo knjige po lastnem izboru. Knjige, ki jih predstavijo za bralni znački, morajo biti primerne njihovi starostni stopnji. O tem pa se lahko posvetujejo s knjižničarko.

Učenci imajo možnost, da v okviru bralne značke berejo tudi knjige, ki veljajo za zgodovinsko bralno značko.

Ob koncu šolskega leta so vsi učenci, ki osvojijo bralno značko, nagrajeni z zaključno prireditvijo. V letošnjem šolskem letu nas bo na šoli obiskal avtor pravljic, prevajalec in komik Boštjan Gorenc Pižama.

Pogovori o prebranih knjigah potekajo vsak četrtek po pouku v šolski knjižnici.