Vozni red OŠ Petrovče

PRIHODI V ŠOLO

BRNICA

Kombi Spodnja Brnica, Petrovče

 

6.50-7.04

VELIKA PIREŠICA

Avtobus Velika Pirešica: Krušič, Velika Pirešica, Trje, Petrovče

 

6.58-7.20

GALICIJA

Avtobus Galicija: Gorica, Podgora, Galicija, Trje, Petrovče

 

6.43-7.20

LEVEC

Avtobus Levec, Drešinja vas, Petrovče

 

7.00-7.10

KASAZE

Avtobus Liboje, Kasaze, Petrovče

 

7.15-7.25

Avtobus Mirosan, redna linija 7.04-7.16

 

ODHODI IZ ŠOLE

PONEDELJEK, TOREK, SREDA, ČETRTEK

BRNICA

Kombi Petrovče, Spodnja Brnica

13.20

1. avtobus VELIKA PIREŠICA+GALICIJA

Avtobus: Petrovče, Mala Pirešica, Velika Pirešica, Galicija, Zavrh, Krušič

 

12.30-13.15

2. avtobus GALICIJA+VELIKA PIREŠICA

Avtobus : Petrovče, Mala Pirešica,  Trje, Galicija, Zavrh,  Podgora, Gorica, Velika Pirešica

 

13.25-14.03

LEVEC

Avtobus Petrovče, Drešinja vas, Levec

 

13.25-13.42

KASAZE

Avtobus Petrovče, Kasaze, Liboje

 

13.20

REDNA LINIJA

Avtobus, redna linija, pred cerkvijo

Petrovče, Kasaze, Liboje, Mirosan

 

14.03, 14.58

REDNA LINIJA

Avtobus, redna linija

Petrovče, Drešinja vas, Levec

 

12.45;13.11;13.30;13.34;13.36;

13.46;14.26;14.37;14.41;14.45

3. AVTOBUS

Avtobus v vse smeri: Petrovče, Krušič, Trje, Galicija, Gorica

14.50-15.34
PETEK

1. AVTOBUS OB PETKIH

Avtobus Kasaze in Levec

Kombi Brnica

Avtobus Velika Pirešica

Avtobus Galicija

 

12.30

2. AVTOBUS OB PETKIH

Samo za učence, ki imajo ob petkih 6 ur pouka

Avtobus Kasaze in Levec

Avtobus Velika Pirešica, Galicija

 

 

 

13.15

13.20