Vozni red POŠ Trje

PRIHODI V ŠOLO
VELIKA PIREŠICA (avtobus) Studence, Krušič, Velika Pirešica-šola, Trje  7.33, 7.37. 7.42, 7.45
GALICIJA (avtobus) Gorica, Podgora, Galicija, Zavrh, Galicija-kapela, Trje  7.10, 7.14, 7.16, 7.21, 7.26, 7.32
1. vožnja KOMBI Studence, Velika Pirešica, Velika Pirešica-šola,  Gorca-Pader, Pernovo-Doler, Pernovo-Brglez, Trje   6.54, 6.59, 7.01, 7.10, 7.14, 7.16, 7.20
2. vožnja KOMBI Pernovo-Doler, Pernovo-Brglez, Trje  7.31, 7.33, 7.37
3. vožnja KOMBI Železno, Puša, Trje7.48-7.55
ODHODI IZ ŠOLE
GALICIJA+VELIKA PIREŠICA ( avtobus) Trje, Galicija, Zavrh, Podgora, Velika Pirešica, Krušič, Studence13. 26
3. avtobus Trje, Galicija, Zavrh, Trje, Vel. Pirešica, Studence14.00
SREDA
1. avtobus GALICIJA Trje, Galicija, Zavrh, Podgora  13.26
2. avtobus VELIKA PIREŠICA Trje, Velika Pirešica, Krušič,  Studence13.26 
3. avtobus Trje, Galicija, Zavrh, Trje, Vel. Pirešica, Studence14.00
Vožnja KOMBI Velika Pirešica-šola, Gorca13.20
2. vožnja KOMBI Trje, Železno, Puša  13.40
3. vožnja KOMBI Trje, Gorca  13.50
4. vožnja: KOMBI V. Pirešica-šola, Gorca  14.10