6. razred

 6. A oktober november december januar februar marec april maj junij
slovenščina 19.
matematika 20. 3. 14.
angleščina 25. 7.
drugi tuj jezik (nemščina)
likovna umetnost
glasbena umetnost
geografija
zgodovina 7.
naravoslovje 15.
tehnika in tehnologija
gospodinjstvo
 6. B oktober november december januar februar marec april maj junij
slovenščina 19.
matematika 20. 3. 14.
angleščina 25. 7.
drugi tuj jezik (nemščina)
likovna umetnost
glasbena umetnost
geografija
zgodovina 9.
naravoslovje 15.
tehnika in tehnologija
gospodinjstvo
 6. C oktober november december januar februar marec april maj junij
slovenščina 19.
matematika 20. 3. 14.
angleščina 26. 6.
drugi tuj jezik (nemščina)
likovna umetnost
glasbena umetnost
geografija 8
zgodovina
naravoslovje 16.
tehnika in tehnologija
gospodinjstvo

Dostopnost