8. razred

8. A oktober november december januar februar marec april maj junij
slovenščina 7.
matematika 19. 2. 14.
angleščina 16., 17. 5., 6.
nemščina 2
likovna umetnost
glasbena umetnost
geografija
zgodovina 14.
domovinska in državljanska kultura in etika
fizika 15. 11.
kemija 10.
biologija 4.
tehnika in tehnologija
8. B oktober november december januar februar marec april maj junij
slovenščina 7.
matematika 19. 2. 14.
angleščina 16., 17. 5., 6.
nemščina 2
likovna umetnost
glasbena umetnost
geografija
zgodovina 14.
domovinska in državljanska kultura in etika
fizika 15. 11.
kemija 10.
biologija 4.
tehnika in tehnologija
8. C oktober november december januar februar marec april maj junij
slovenščina 7.
matematika 19. 2. 14.
angleščina 16., 17. 5., 6.
nemščina 2
likovna umetnost
glasbena umetnost
geografija
zgodovina 14.
domovinska in državljanska kultura in etika
fizika 15. 11.
kemija 10.
biologija 4.
tehnika in tehnologija

Dostopnost