Pouk na daljavo

Na podlagi 2. in 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se na dan 27. 1. 2022 izvaja pouk na daljavo za naslednje oddelke: 1. a, 2. b, 4. a in 6. c.

Pouk na daljavo poteka tudi za 6. a in 8. a, ki sta sicer s karanteno zaključila, vendar je zelo veliko učencev odsotnih zaradi obolelih družinskih članov (karantene).

Vsa dodatna obvestila so bila oz. bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

Irena Kolar

ravnateljica

V Petrovčah, dne 27. 1. 2022

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost