Kontakti

Osnovna šola Petrovče
Petrovče 32
3301 Petrovče

Davčna številka šole: 94658609
Matična številka šole: 5088569000
Transakcijski račun: 01390 6030687865 Banka Slovenije

TAJNIŠTVO
Katja STROJIN03 713 22 30tajnistvo@os-petrovce.si
RAVNATELJICA
Irena KOLAR03 713 22 32irena.kolar@os-petrovce.si
POMOČNICA RAVNATELJICE
Helena TURNŠEK03 713 22 38helena.turnsek@os-petrovce.si
SVETOVALNA DELAVKA
Maja BUBIK POLOVŠAK03 713 22 34maja.bubik-polovsak@os-petrovce.si
KNJIŽNIČARKA
Tatjana KRAJNC BARIČ03 713 22 46tatjana.krajnc-baric@os-petrovce.si
PODALJŠANO BIVANJE
OŠ Petrovče070 630 380
KUHINJA
Andreja POHOLE03 713 22 44kuhinja.petrovce@gmail.com
HIŠNIKI
Janko REBERNIKjanko.rebernik@os-petrovce.si
Stanislav ZIDARstane.zidar@os-petrovce.si

UČITELJI
Špela ANDERS 03 713 22 37 spela.anders@os-petrovce.si učiteljica predmetnega pouka in podaljšanega bivanja
Valentina AŠENBERGER 03 713 22 42 valentina.asenberger@os-petrovce.si učiteljica razrednega pouka
Vera ČRETNIK 03 713 22 39 vera.cretnik@os-petrovce.si učiteljica predmetnega pouka
Marika DIVJAK 03 713 22 47 marika.divjak@os-petrovce.si učiteljica razrednega pouka
Jerica DOBNIK 03 713 22 41 jerica.dobnik@os-petrovce.si učiteljica predmetnega pouka
Olga DROBEŽ 03 713 22 31 olga.drobez@os-petrovce.si učiteljica predmetnega pouka
Sergeja DVORNIK 03 713 22 47 sergeja.dvornik@os-petrovce.si učiteljica razrednega pouka
Suzana FILIPČIĆ 03 713 22 33 suzana.filipcic@os-petrovce.si učiteljica predmetnega pouka
Smilja GABERŠEK 03 713 21 63 smilja.gabersek@os-petrovce.si specialni pedagog
Darja GLUŠIČ 03 713 22 37 darja.glusic@os-petrovce.si učiteljica razrednega pouka
Sergeja HARINSKI 03 713 22 36 sergeja.harinski@os-petrovce.si učiteljica predmetnega pouka
Milena JAGER 03 713 22 42 milena.jager@os-petrovce.si učiteljica razrednega pouka
Barbara JURJEVEC ŠTOK 03 713 22 31 barbara.jurjevec@os-petrovce.si laborantka in učiteljica predmetnega pouka
Peter KAVČIČ 03 713 22 39 peter.kavcic@os-petrovce.si učitelj predmetnega pouka
Slavica KOBAL 03 713 22 40 slavica.kobal@os-petrovce.si učiteljica predmetnega pouka
Gordana KOBALE POTOČNIK 03 713 22 36 gordana.kobale-potocnik@os-petrovce.si učiteljica predmetnega pouka
Damjana KOPRIVA 03 713 22 42 damjana.kopriva@os-petrovce.si učiteljica razrednega pouka
Dejan KOŠENINA 03 713 22 43 dejan.kosenina@os-petrovce.si učitelj predmetnega pouka in računalnikar
Polona KRAJNC 03 713 22 37 polona.krajnc@os-petrovce.si učiteljica podaljšanega bivanja
Marjeta KVAS 03 713 22 37 marjeta.kvas@os-petrovce.si učiteljica razrednega pouka
Darja KLEPEJ ŽIKOVŠEK 03 713 22 30 darja.zikovsek@os-petrovce.si 2. strokovna delavka v 1. razredu in učiteljica dodatne strokovne pomoči
Marjana LEŠNIK 03 713 22 33 marjana.lesnik@os-petrovce.si učiteljica predmetnega pouka
Anja MAJGER 03 713 22 30 anja.majger@os-petrovce.si učiteljica učne pomoči
Veronika MELAVC 03 713 22 40 veronika.melavc@os-petrovce.si učiteljica predmetnega pouka
Brigita OBERŽAN 03 713 22 41 brigita.oberzan@os-petrovce.si učiteljica predmetnega pouka
Maja PAUKOVIĆ 03 713 19 60 maja.paukovic@os-petrovce.si učiteljica razrednega pouka
Romana PEČNIK 03 713 22 47 romana.pecnik@os-petrovce.si učiteljica razrednega pouka
Polonca POČIVALŠEK 03 713 22 31 polonca.pocivalsek@os-petrovce.si učiteljica predmetnega pouka
Saša PUNTAR 03 713 22 30 sasa.puntar@os-petrovce.si učiteljica predmetna pouka in svetovalna delavka
Sonja REBERNIK 03 713 22 42 sonja.rebernik@os-petrovce.si učiteljica razrednega pouka
Rebeka ROS 03 713 22 47 rebeka.ros@os-petrovce.si učiteljica razrednega pouka
Anita SELES DRŽAN 03 713 22 39 anita.seles-drzan@os-petrovce.si učiteljica predmetnega pouka
Natalija SEVNIK LEBER 03 713 22 36 natalija.sevnik-leber@os-petrovce.si učiteljica predmetnega pouka
Tanja ŠKAFAR 03 713 21 61 tanja.dobnik@os-petrovce.si svetovalna delavka in učiteljica učne pomoči
Veronika UDRIH TAVČAR 03 713 22 36 veronika.tavcar@os-petrovce.si učiteljica predmetnega pouka
Albina VAHEN 03 713 22 40 albina.vahen@os-petrovce.si učiteljica predmetnega pouka
Zala VALENČAK 03 713 22 48 zala.valencak@os-petrovce.si učiteljica predmetnega pouka
Špela VADLAN JAUŠOVEC 03 713 22 33 spela.vadlan@os-petrovce.si učiteljica predmetnega pouka
Katja ZAGORIČNIK 03 713 22 37 katja.zagoricnik@os-petrovce.si učiteljica podaljšanega bivanja
Karmen ZUPANC 03 713 22 30 karmen.zupanc@os-petrovce.si učiteljica predmetnega pouka
Dragica ŽIBRET 03 713 22 37 dragica.zibret@os-petrovce.si učiteljica razrednega pouka
Anita ŽOLNIR 03 713 22 49 anita.zolnir@os-petrovce.si učiteljica predmetnega pouka