Vozni red OŠ Petrovče

  OŠ PETROVČE – PRIHODI V ŠOLO     
BRNICA  Kombi Spodnja Brnica, Petrovče  7.40-7.54
VELIKA PIREŠICA  Avtobus: Krušič, Velika Pirešica, Trje, Petrovče  7.25-7.55
GALICIJA  Avtobus: Gorica, Podgora, Galicija, Trje, Zaloška Gorica, Ruše, Petrovče  7.10-7.45
LEVEC Avtobus: Levec, Drešinja vas, Petrovče  7.40 – 7.45
BRNICA, KASAZE   Kombi Brnica, Kasaze, Petrovče  7.35-7.55
 OŠ PETROVČE – ODHODI IZ ŠOLE    
PONEDELJEK, TOREK,  ČETRTEK, PETEK
BRNICA, KASAZE Kombi Petrovče, Spodnja Brnica, Kasaze13.10
avtobus VELIKA PIREŠICA+GALICIJA Petrovče, Ruše, Zaloška Gorica, Mala Pirešica, Velika Pirešica, Trje, Galicija, Zavrh, Studence  13.10
avtobus GALICIJA + VELIKA PIREŠICA Petrovče, Ruše, Zaloška Gorica, Mala Pirešica, Velika Pirešica, Trje, Galicija, Zavrh, Studence  13.45
LEVEC, BRNICA, KASAZE Kombi Levec, Brnica, Kasaze * V PRIMERU VELIKEGA ŠTEVILA, PELJE KOMBI 2X13.45
avtobus GALICIJA + VELIKA PIREŠICA RAZEN PETKA Petrovče, Ruše, Zaloška Gorica, Mala Pirešica, Velika Pirešica,   Trje, Galicija, Zavrh , Studence15.20
REDNA LINIJA  Avtobus, redna linija, pred cerkvijo Petrovče, Kasaze, Liboje, Mirosan   14.58
REDNA LINIJA  avtobus redna linija Petrovče, Drešinja vas, Levec  12.45;13.11;13.30;13.34;13.36; 13.46;14.26;14.37;14.41;14.45; 14.49; 15.26; 15.41
SREDA
BRNICA, KASAZE Kombi Petrovče, Spodnja Brnica, Kasaze13.10
avtobus GALICIJA Petrovče, Trje, Galicija, Zavrh, Podgora  13.10
avtobus VELIKA PIREŠICA Petrovče, Ruše, Zaloška Gorica, Mala Pirešica,  Trje, Velika Pirešica, Krušič,  Studence  13.10
avtobus Petrovče, Ruše, Zaloška Gorica, Mala Pirešica, Velika Pirešica, Trje, Galicija, Zavrh, Studence13.45
LEVEC, BRNICA, KASAZE Kombi Levec, Brnica, Kasaze * V PRIMERU VELIKEGA ŠTEVILA, PELJE KOMBI 2X13.45
avtobus GALICIJA + VELIKA PIREŠICA Petrovče, Ruše, Zaloška Gorica, Mala Pirešica, Velika Pirešica, Trje, Galicija, Zavrh, Studence15.20
REDNA LINIJA Avtobus, redna linija, pred cerkvijo Petrovče, Kasaze, Liboje, Mirosan   14.58
REDNA LINIJA  avtobus redna linija Petrovče, Drešinja vas, Levec12.45;13.11;13.30;13.34;13.36; 13.46;14.26;14.37;14.41;14.45; 14.49; 15.26; 15.41