Vozni red POŠ Trje

PRIHODI V ŠOLO – KOMBI 

1. vožnja KOMBI  Studence, Velika Pirešica, Velika Pirešica-šola, Gorca-Pader, Pernovo-Doler, Pernovo-Brglez, Trje 6.54, 6.59, 7.01, 7.10, 7.14, 7.16, 7.20 
2. vožnja KOMBI  Gorca-Pernovo-Brglez, Trje 7.31, 7.33, 7.37 
3. vožnja KOMBI  Železno, Puša, Trje 7.48 – 7.55 

ODHODI IZ ŠOLE – KOMBI 

Vožnja KOMBI (učenci 6. -9.)  Velika Pirešica-šola, Gorca 13.20 
2. vožnja KOMBI  Trje, Železno, Puša 13.40 
3. vožnja KOMBI  Trje, Gorca 13.50 
4. vožnja: KOMBI (učenci 6.-9.)  V. Pirešica-šola, Gorca 14.10