Skoči na glavno vsebino

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ)

Po prvomajskih počitnicah bodo vsi učenci 6. razredov in 9. razredov pisali Nacionalno preverjanje znanja (NPZ).   

Nacionalno preverjanje znanja zakonsko opredeljujeta Zakon o osnovni šoli  in Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli.

Nacionalno preverjanje za devetošolce bo potekalo po sledečem urniku:  

  • torek, 4. maj 2021: slovenščina, 
  • četrtek, 6. maj 2021: matematika, 
  • ponedeljek, 10. maj 2021: biologija. 
  • od torka, 1. 6. 2021 do četrtka, 3. 6. 2021: Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu 
  • torek, 15. 6. 2021: Razdelitev obvestil o dosežku pri NPZ učencem 9. razreda.  

Nacionalno preverjanje za šestošolce bo potekalo po sledečem urniku:  

  • torek, 4. maj 2021: slovenščina, 
  • četrtek, 6. maj 2021: matematika, 
  • ponedeljek, 10. maj 2021: angleščina.  
  • od ponedeljka, 7. 6. 2021 do srede, 9. 6. 2021: Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu 
  • četrtek, 24. junij 2021: Razdelitev obvestil o dosežku pri NPZ učencem  6. razreda.  

POTEK PREVERJANJA ZNANJA IN POUKA NA DNEVE NPZ

Po prihodu v šolo imajo šestošolci malico od 8.00 do 8.15 v jedilnici, devetošolci pa v matičnih učilnicah. Po malici jih nadzorni učitelj pospremi v učilnice, kjer bodo pisali NPZ.  Učenci skupaj z učiteljem vstopijo v razred ob 8.15 in se posedejo po navodilih učitelja. Učenci pričnejo z reševanjem nalog ob 8.30 in končajo ob 9.30. Po zaključenem Nacionalnem preverjanju znanja pouk po urniku in nadaljujejo s 3. uro pouka. 

Pouk za učence 7. in 8. razreda poteka po ustaljenem urniku – pozorni naj bodo le na spremembo učilnic:  8. a = MA2, 8. b = GOS, 8. c = SL1.

Podrobnosti o NPZ so vam na voljo v dokumentu Informacije za učence in starše, na spletni strani RIC-a: http://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/.   

Pripravila: Saša Puntar

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost