Skoči na glavno vsebino

Videonadzor

Obveščamo vas, da se na območju glavnega vhoda (predmetna stopnja) in vhoda razredne stopnje Osnovne šole Petrovče izvaja videonadzor.

Videonadzor izvaja Osnovna šola Petrovče, ki jo zastopa Irena Kolar. Zavod je tudi upravljavec osebnih podatkov.

Videonadzor se izvaja z namenom zavarovanja ljudi in premoženja na območju Osnovne šole Petrovče.

Informacije o izvajanju videonadzora lahko pridobite na tel. št. 03 713 22 30 ali po elektronski pošti tajnistvo@os-petrovce.si.

Posnetki videonadzornega sistema se shranjujejo 3 mesece.

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: Center za pravno pomoč d.o.o., Mariborska cesta 69, 3000 Celje, dosegljiv na tel. št. 080 34 70 oz. e-pošti info@czpp.si. Podatki v zvezi s pooblaščeno osebo so objavljeni tudi na spletni strani zavoda pod razdelkom varstvo osebnih podatkov.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec (člen 6(1) točka (e) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov).

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo:z osebnimi podatki, ki se obdelujejo na podlagi videonadzora se srečuje ravnatelj in/ali od njega pooblaščena oseba, izvajalec videonadzornega sistema Sintal Celje d.o.o., po potrebi organi pregona in druge institucije, ki za dostop do osebnih podatkov izkažejo ustrezno pravno podlago.

informacije o posebnih vplivih obdelave, zlasti nadaljnje obdelave: zavod osebne podatke obdeluje izključno za potrebe izvajanja videonadzora, z namenom varovanja ljudi in premoženja.

Videonadzor omogoča tudi spremljanje slike v živo, pri čemer možnost zvočne intervencije ni mogoča.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo.

Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov: posameznik lahko uveljavlja pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov preko elektronskega naslova: tajnistvo@os-petrovce.si.

Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Privolitev/izjavo lahko kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica, in sicer na elektronski naslov: tajnistvo@os-petrovce.si. V konkretnem primeru je pravna podlaga za izvajanje videonadzora člen 6(1) točka (e) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov in ne privolitev.

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate  Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

Dostopnost