Skoči na glavno vsebino

Informacije ob začetku šolskega leta 2. del

Spoštovani starši,

ministrica za šolstvo je včeraj dokončno potrdila, da se v torek, 1. 9., šolska vrata odpirajo za vse učence, seveda ob upoštevanju več varnostnih in higienskih ukrepov. Te odločitve se veselimo in v naslednji tednu z veseljem pričakujemo vaše otroke ponovno v šoli.

Naša skupna in največja skrb je, da pouk in ostale aktivnosti organiziramo tako, da bomo v največji možni meri poskrbeli za ohranjanje zdravja in s tem omogočili, da bodo lahko vsi učenci v šoli celotno šolsko leto. V nadaljevanju tega obvestila vam posredujem informacije, da se boste lahko skupaj z otroki pripravili na nov začetek … Prosim, da navodila, čeprav so obsežna, natančno preberete in upoštevate.

Preden pridejo otroci v šolo

Prosimo, da z vso odgovornostjo poskrbite, in to vsak dan znova, da prihajajo v šolo samo ZDRAVI otroci. Obvezno upoštevajte, če je bila komu od otrok odrejena karantena, vam in vašemu otroku samoizolacija, če je bil otrok zadnjih 14 dni v stiku s kom, ki mu je bila potrjena okužba s COVID 19. Če ste v dilemi, se posvetujte z otrokovim izbranim ali dežurnim zdravnikom.

Ker bo šolsko delo potekalo ob upoštevanju določenih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa, o katerih se bomo z učenci pogovarjali v šoli, vas prosimo, da se o pomenu upoštevanja le-teh večkrat pogovarjate tudi vi (higiena kihanja in kašlja, umivanje in razkuževanje rok, nošenje maske v skupnih prostorih za starejše učence, upoštevanje novega Hišnega reda, ki jim ga bomo predstavili …).

Pomembno se je zavedati, da v nastali situaciji s svojimi odločitvami v veliki meri vplivamo na druge, lahko tudi na to, ali bodo tisti iz ranljivih skupin zboleli ali ne. Tudi o tem se pogovarjajte z otroki.

Dnevna organizacija in potek dela

 • V skladu z odločitvijo Vlade bo pouk v šoli potekal po t. i. modelu B, kar pomeni, da bomo izvajali vse oblike vzgojno-izobraževalnega dela (tudi šole v naravi, tečaje, ekskurzije, delo v učnih skupinah, interesne dejavnosti, izbirne predmete, podaljšano bivanje, jutranje varstvo), vendar ob upoštevanju določenih ukrepov.
 • V šolo vstopajo samo učenci in zaposleni, starši in drugi ob predhodni najavi in po dogovoru ter ob upoštevanju higienskih ukrepov.
 • V največji možni meri bomo skrbeli, da se učenci posameznih razredov ne bodo mešali med sabo.
 • Kot ste že bili obveščeni, bomo v tem šolskem letu pričenjali s poukom ob 8.00. JV bo za prijavljene učence razredne stopnje potekalo od 6.00 dalje.

Učenci 1. triletja (1., 2. in 3. r.) se zbirajo na parkirišču pred šolo ob 8.00 (na POŠ Trje ob 7.50). Prosimo, da to dosledno upoštevate in otrok ne vozite prej, to pa zato, da bomo preprečili preveliko gnečo in mešanje različnih skupin učencev na parkirišču (do 8.00 bodo pripeljali vsi šolski avtobusi, prav tako bodo že vsi učenci od 4. do 9. r. v prostorih šoli). Učenci počakajo na označenih mestih, ponje bodo prišle razredničarke. Zaradi zagotavljanja varnosti bosta obe zapornici na parkirišču OŠ Petrovče zaprti, in to od 7.30 do 14.00. Učenci, ki bodo prišli s šolskim prevozom, bodo počakali z dežurno učiteljico do prihoda razredničark, prav tako tisti, ki jih boste pripeljali prej skupaj s starejšim otrokom, ki mora biti v šoli ob 7.50.

 • Pouk, ki bo vključeval tudi priporočene higienske ukrepe, prehrano in gibanje, bo potekal od 8.00 do 13.00, ko boste lahko otroke, ki ne bodo v podaljšanem bivanju, prevzeli pred šolo, lahko pa bodo odšli domov peš ali s šolskim prevozom, če se boste tako dogovorili.
 • Po otroke, ki bodo v podaljšanem bivanju, boste lahko prihajali ob 14.00, 15.00 in od 15.00 do 16.00 kadar koli (v skladu s spletno prijavo).
 • Za učence 1. triletja nošenje mask ni predvideno, razen za tiste, ki se bodo vozili s šolskimi prevozi.
 • Učenci se bodo pred učilnicami preobuli v copate.
 • Predvideno je vsakodnevno nošenje šolskih potrebščin domov.

Učenci od 4. do 9. r. pridejo v šolo ob med 7.45 in 7.55 (ne prej), vozači v skladu z voznim redom (učenci iz Levca bodo lahko počakali v jedilnici ali v garderobah). Ne zbirajo se pred šolo, ampak gredo takoj v matične učilnice, kjer bo potekal pouk po urniku, vključno z obveznimi in neobveznimi izbirnimi predmeti. Pouk gospodinjstva, tehnike in likovne umetnosti na predmetni stopnji bo potek v specializiranih učilnicah, šport v telovadnici.

 • Malica bo po 1. šolski uri, kosilo po 5. ali 6. po posebnem načrtu, da naenkrat ne bo v jedilnici preveč učencev.
 • Ker bodo učenci večino časa v isti učilnici, ki je tudi v odmorih ne bodo zapuščali, bomo posebno pozornost namenili gibanju na zunanjih površinah, in to vsak dan.
 • V septembru in oktobru bodo v učilnicah obuti, kasneje bomo dogovorili načine preobuvanja.
 • V največji možni meri naj v šolo prihajajo peš ali s kolesi.
 • Učenci od 4. do 9. r. bodo nosili maske ob vstopu/izstopu iz šole in na hodnikih, ker takrat med njimi ne bo mogoče ohranjati razdalje, pouk v učilnicah bo potekal brez mask. Namesto mask lahko imajo učenci večnamensko rutico ali šal, ki prekriva usta in nos. Če je le možno, naj za shranjevanje uporabljajo plastično vrečko z zapiralom. Uporaba maske je obvezna tudi za vse na šolskih prevozih.

Torek, 1. 9.; 1. šolski dan

Vse zgoraj navedeno bo veljalo že 1. šolski dan, z izjemo zaključka pouka, ki bo za vse učence od 2. do 9. r. ob 12.00. Poseben bo tudi za prvošolce. Starši ste z navodili že seznanjeni.

 • Za prijavljene učence bo od 6.00 jutranje varstvo, podaljšano bivanje pa do 16.00.
 • Šestošolci se zberejo na igrišču za šolo (7.50), kjer jih bodo pričakale razredničarke.
 • Učenci bodo imeli malico in kosilo.
 • Ta dan bo namenjen seznanjanju z urnikom, organizacijo in načini dela, pa tudi prometni varnosti.
 • Učenci od 2. in 3. r. naj imajo s sabo šolsko torbo (copati, peresnica, stekleničko za vodo), da bodo lahko odnesli domov delovne zvezke, ki jih bodo dobili.
 • Učenci od 4. do 9. r. naj imajo v torbici ali nahrbtniku peresnico, beležko, stekleničko za vodo, MASKO oziroma rutico ali šal, izkaznico za knjižnico (z njo bodo v knjižnici prejeli učbenike iz Učbeniškega sklada) in ključek za prijavo na kosilo, če ga junija niso oddali v šoli.
 • Šolski prevozi bodo zjutraj vozili po voznem redu, iz šole pa samo enkrat, to je ob 12.15 iz Petrovč.
 • Od srede, 2. 9., bo potekal pouk po urniku, prav tako odhodi šolskih prevozov.

Še nekaj drugih informacij

 • Na šolski spletni strani (Hitre povezave) bo danes objavljen seznam razredničark in sorazrednikov (predmetna stopnja) v posameznih oddelkih, matične učilnice predmetne stopnje, časovnica z razporeditvijo šolskih ur in vozni redi.
 • V tem šolskem letu bodo tudi roditeljski sestanki in govorilne ure potekali drugače, večino na daljavo, uvodni sestanki bodo izvedeni do konca septembra preko video povezave, o čemer boste pravočasno obveščeni.
 • V septembru bomo z učenci izvedli tehniške dneve s področja računalniškega opismenjevanja, tako da bodo v primeru, da bi bilo potrebno ponovno delati na daljavo, bolje usposobljeni. Prosimo, da učenci pripravijo liste z AAI profili, ki so jih prejeli v juniju.

Spoštovani starši, vsako novo šolsko leto je nova priložnost za veliko dobrih stvari, modrih odločitev in napredek na številnih področjih. Naj bo takšno tudi letošnje, čeprav bo posebno in zaznamovano s  skrbjo za zdravje. V šoli se bomo trudili, da bomo kljub predstavljenim ukrepom ohranjali življenjski pristop v dobro otrok.

Lepo vas pozdravljam.

Irena Kolar

ravnateljica

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost