Skoči na glavno vsebino

Testna dražba 1

Na spodnjem seznamu so aktivne dražbe, ki so na voljo. Če želite sodelovati, preberite QR kodo z mobilnim telefonom ali pošljite SMS na telefonsko številko: 070/689-799 s ključno besedo licitacija [ŠTEVILKA_DRAŽBE] [VREDNOST POVIŠANJA]. Pozor, med ključno besedo licitacija in številko dražbe in vrednostjo višanja cene v € sta presledka. Navodila se nahajajo tukaj. Pravila se nahajajo tukaj.

Za pogled izdelkov brez navodil, pritisnite tukaj.

Artikli na dražbi

Na zgornjem seznamu so aktivne dražbe, ki so na voljo. Če želite sodelovati, preberite QR kodo z mobilnim telefonom ali pošljite SMS na telefonsko številko: 070/689-799 s ključno besedo licitacija [ŠTEVILKA_DRAŽBE] [VREDNOST POVIŠANJA]. Pozor, med ključno besedo licitacija in številko dražbe in  vrednostjo višanja cene v € sta presledka. 

 1. primer: artikel si ogledujem preko računalnika. Všeč mi je artikel z dražbe številka 3. Če imam pametni telefon in naložen program za branje QR kod, z mobilnikom preberem QR kodo, ki se nahaja desno od seznama dražiteljev. Zgeneriral se bo SMS z vsemi potrebnimi podatki za dvig cene želenemu artiklu, zato pošljem to SMS sporočilo. Zadnja številka predstavlja znesek v evrih, za kolikor povečujem ceno. Če želim ta znesek spremeniti, ga zbrišem in vpišem želen znesek med 5 in 20. Znesek mora biti celo število in predstavlja evre (€). Kot odgovor bom dobil povratni sms s podatki o poslani ponudbi. 
 1. primer: artikel si ogledujem preko računalnika. Všeč mi je artikel z dražbe številka 3. Artikel želim dražiti za 5 €. Na telefonsko številko 070689799 pošljem SMS sporočilo: licitacija 3 5. Kot odgovor bom dobil povratni sms s podatki o poslani ponudbi. Pozor, med ključno besedo licitacija, številko dražbe in vrednostjo višanja cene v € sta presledka. 
 1. primer: Artikle si ogledujem preko mobilnika. Všeč mi je artikel z dražbe. Tapnem na besedilo “Dvigni ceno!” na desni strani. Zgeneriral se bo SMS z vsemi potrebnimi podatki za višanje cene za najmanjši znesek (5€). Če se z zneskom zvišanja strinjam, pošljem to SMS sporočilo v nasprotnem pa znesek 5 popravim na ustrezen celoštevilski znesek med 5 in 20 evrov in pošljem sporočilo. Kot odgovor bom dobil povratni sms s podatki o poslani ponudbi. Pozor, med ključno besedo licitacija, številko dražbe in vrednostjo višanja cene v € sta presledka. 
   
 • Poslan sms se obračuna po ceni, ki jo uporabnik plačuje svojemu mobilnemu operaterju. 
 • Povratni sms je brezplačen. 
 • Poslan sms je ponudba dražitelja za artikel. Od zmagovalca dražbe se pričakuje, da bo znesek poravnal v tajništvu OŠ Petrovče, znesek pa bomo v celoti namenili v Šolski sklad. 
 • Zmagovalec bo o zmagi obveščen preko sms sporočila na mobilno številko, s katere je bila poslana najvišja ponudba

Pravila

 • Na dražbi lahko vsakdo aktivno sodeluje tako, da pošlje sms s ključno besedo na… 
 • Ključne besede so določene za vsak artikel posebej, do njih je mogoče dostopati preko spletne strani … 
 • Na dražbi je mogoče sodelovati samo s poslanim smsom. 
 • SMSi so plačljivi po ceniku vašega mobilnega operaterja. 
 • Povratni smsi so brezplačni. 
 • Časovno okno za draženje je od petka, 22. 4. 2022, od 7.00 do srede, 4. 5. 2022, do 12.00. 
 • Tekom trajanja dražbe je identiteta vseh udeležencev anonimna, izpisujejo se samo zadnje tri cifre mobilne številke, s katere je bila poslana ponudba. 
 • Zmagovalec je udeleženec, ki v času trajanja dražbe ponudi najvišjo ceno. 
 • V primeru tehničnih težav se šteje za zmagovalca tisti udeleženec, ki je v času delovanja sistema oddal najvišjo ponudbo. 
 • Po končanju dražbe bo zmagovalec prejel potrditveni sms s pozivom, da kontaktira tajništvo 
 • V kolikor zmagovalec ne bo kontaktiral tajništva do …, bo prejel klic s strani OŠ Petrovče, z namenom dogovora glede prevzema artikla. 
 • Z zmagovalcem se dogovori razumni rok, do katerega bo poravnal kupnino v tajništvu OŠ Petrovče. 
 • V kolikor z zmagovalcem ne bo mogoče vzpostaviti stika, se za zmagovalca prizna tisti, ki je ponudil naslednji najvišji znesek. 
 • Zmagovalec se lahko odloči, ali želi prevzeti artikel javno na slavnostni podelitvi, ali pa ga bo prevzel anonimno v tajništvu šole. 
Dostopnost