NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA (NPZ) 2022

Po prvomajskih počitnicah bodo vsi učenci 6. razredov in 9. razredov pisali Nacionalno preverjanje znanja (NPZ).   

Nacionalno preverjanje znanja zakonsko opredeljujeta Zakon o osnovni šoli  in Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli.

Nacionalno preverjanje za devetošolce bo potekalo po sledečem urniku:  

  • sreda, 4. 5. 2022, SLOVENŠČINA,
  • petek, 6. 5. 2022, MATEMATIKA,
  • torek, 10. 5. 2022, KEMIJA.
  • Seznanitev učencev in staršev z dosežki in vpogled bosta potekala od torka, 31. 5. 2022 do četrtka, 2. 6. 2022 po naknadno določenem urniku.
  • Obvestilo o dosežkih pri NPZ bodo učenci prejeli v sredo, 15. 6. 2022.

Nacionalno preverjanje za šestošolce bo potekalo po sledečem urniku:  

  • sreda, 4. 5. 2022, SLOVENŠČINA,
  • petek, 6. 5. 2022, MATEMATIKA,
  • torek, 10. 5. 2022, ANGLEŠČINA.
  • Seznanitev učencev in staršev z dosežki in vpogled bosta potekala od torka, 7. 6. 2022 do četrtka, 9. 6. 2022 po naknadno določenem urniku.
  • Obvestilo o dosežkih pri NPZ bodo učenci prejeli v petek, 24. 6. 2022.

POTEK PREVERJANJA ZNANJA IN POUKA NA DNEVE NPZ

Po prihodu v šolo imajo učenci 6. in 9. razreda malico od 8.00 do 8.15. Po malici se učenci razporedijo po učilnicah in sledijo navodilom učitelja. Učenci pričnejo z reševanjem nalog ob 8.30 in končajo ob 9.30. Po zaključenem Nacionalnem preverjanju znanja pouk po urniku, nadaljujejo s 3. uro pouka. 

Učenci na prvem NPZ prejmejo svojo šifro, ki jo prilepijo na poseben listič. Skrbno jo hranijo, saj bodo imeli z njo možnost dostopa do ovrednotenega testa.  

Pouk za učence 7. in 8. razreda poteka po ustaljenem urniku.

Podrobnosti o NPZ so vam na voljo v dokumentu Informacije za učence in starše, na spletni strani RIC-a: http://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/.   

Pripravila: Saša Puntar

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost