Šolanje na daljavo skozi oči šestošolcev

Šolanje na daljavo predstavlja velik izziv tako za učence kot tudi za učitelje. Zanimalo me je, kaj šestošolci naše šole menijo o tem, zato sem jih intervjuvala.

Dobro stran šolanja na daljavo vidijo predvsem v tem, da lahko dlje spijo, so lahko več časa doma, imajo več prostega časa in več prostora za delo. Slabosti pa so v pomanjkanju učiteljeve razlage, nekateri učenci imajo težave z organizacijo dela, sošolci se med seboj ne morejo družiti in veliko učencev ima med delom tehnične težave. Vsi intervjuvani učenci so mi povedali, da so rajši v šoli kot doma. Tudi sama se pridružujem njihovemu mnenju, saj je šolanje na daljavo težje kot šolanje v šoli.

Maruša Šket Galun, 6. b

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost