Skoči na glavno vsebino

Obvestilo staršem od 4. do 8. razreda

Spoštovani starši,

po desetih tednih dela od doma se z naslednjim šolska vrata ponovno odpirajo tudi za učence od 4. do 8. r., in sicer v ponedeljek, 1. 6., za 4. in 5. r. ter v sredo, 3. 6., za 6., 7. in 8. r. Skupaj ne bomo prav dolgo, pa vendar dovolj, da čisto posebno šolsko leto uspešno zaključimo.

V nadaljevanju tega obvestila vam posredujem navodila, ki smo jih pripravili na osnovi priporočil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Zavoda za šolstvo in Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Prosimo, da se z otroki pogovorite o drugačnem načinu dela in o nujnosti upoštevanja vseh spremenjenih pravil Hišnega reda in preventivnih ukrepov (pogosto umivanje in razkuževanje rok, »držanje« razdalje, higiena kašlja, kihanja …). O vsem tem se bomo pogovarjali tudi v šoli. Na spodnji povezavi so navodila NIJZ-ja za preprečevanje širjenja okužbe.

https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019

V šolo se vračajo samo ZDRAVI učenci, zato mora šola v skladu z navodili NIJZ-ja pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo, s katero starši potrdite, da je otrok zdrav. Izjava je v prilogi. V ponedeljek oziroma v sredo ob prihodu v šolo naj jo ima učenec s sabo. Če imate možnost, lahko sken podpisane izjave pošljete na mail razredničarki.

Strokovni kolegij za pediatrijo je pripravil posodobljen seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije. Prosimo, da se z vsebino dokumenta, ki je v prilogi, seznanite in se v primeru dvomov posvetujete z izbranim osebnim zdravnikom. V primeru, da vam le-ta svetuje, da naj otrok zaradi zdravstvenih razlogov ne obiskuje pouka v šoli, to, prosim, čim prej sporočite razredničarki.

        Ponedeljek, 1. 6., 1. šolski dan po novem za 4. in 5. r.

 • Učenci se zberejo med 7.40 in 7.50 na zbirnem mestu pred ali za šolo, kjer jih bodo pričakale razredničarke. Upoštevati morajo priporočeno razdaljo eden do drugega. Šolski prevoz bo organiziran, več o tem si preberite v nadaljevanju. Če je le mogoče, naj učenci v šolo prihajajo peš ali s kolesom (opravljen kolesarski izpit).

 

Zbirne točke in vstop v šolo za OŠ Petrovče

4. b vhod na RS
4. a in 5. ab vhod na PS (glavni vhod)

Zbirne točke in vstop v šolo za POŠ Trje

4. abT vhod zadaj za šolo
5. r.T glavni vhod
 • Učenci morajo imeti s sabo podpisano IZJAVO o zdravju, ki jo bodo predali razredničarki, razen v primeru, da jo boste vi že prej poslali. Brez podpisane izjave učenca ne bomo mogli sprejeti v šolo.
 • Učenci naj imajo prvi dan s sabo še: vse šolske potrebščine, ker jih bodo puščali v šoli, ključek od garderobne omarice in »ključek« za kosilo; velja za matično šolo, stekleničko za vodo, dodatno majico, da se bodo po športu lahko preoblekli, čepico za zaščito pred soncem in po potrebi zaščitno kremo in zaščito proti klopom.

Sreda, 3. 6., 1. šolski dan po novem za 6., 7. in 8. r.

 • Učenci se zberejo med 7.40 in 7.50 na zbirnem mestu pred ali za šolo, kjer jih bodo pričakali učitelj, ki bodo poučevali 1. uro in jih pospremili do učilnic. Upoštevati morajo priporočeno razdaljo drug do drugega. Šolski prevoz bo organiziran, več o tem si preberite v nadaljevanju. Če je le mogoče, naj učenci v šolo prihajajo peš ali s kolesom.

Zbirne točke in vstop v šolo

6. r. vhod na PS (glavni vhod)
7. in 8. r. zadnji vhod pri telovadnici
 • Učenci morajo imeti s sabo podpisano IZJAVO o zdravju, ki jo bodo predali razredničarki, razen v primeru, da jo boste vi že prej poslali. Brez podpisane izjave učenca ne bomo mogli sprejeti v šolo.
 • Učenci naj imajo prvi dan s sabo še: šolske potrebščine po prilagojenem urniku, ki ga bodo vam in učencem posredovale razredničarke v ponedeljek, 1. 6. (šolske potrebščine bodo dnevno nosili domov), ključek od garderobne omarice in »ključek« za kosilo, stekleničko za vodo, dodatno majico, da se bodo po športu lahko preoblekli, čepico za zaščito pred soncem in po potrebi zaščitno kremo in zaščito proti klopom.

Dnevna organizacija in potek dela; vsi učenci

 • V šolo vstopajo samo učenci in zaposleni, starši in drugi samo ob predhodni najavi.
 • Pouk se pričenja ob 8.00 in z vsemi aktivnostmi zaključuje ob 13.00. V tem času bodo imeli vsi učenci 5 ur pouka po prilagojenem urniku, od tega bo vsak dan 1 ura gibanja/športa. Ob 9.00 (lahko tudi malo prej ali kasneje) bodo imeli malico, kosilo (tisti, ki so naročeni) pa med 11.45 in 12.45 (obroki se bodo v jedilnici delili v več delih).
 • Učenci bodo vse ure pouka v isti (matični učilnici), razen ko bodo z učitelji odšli na gibanje, ki bo, če bo le primerno vreme, potekalo zunaj. Za 4. in 5. r. so učilnice iste, kot so bile na začetka šolskega leta, za predmetno stopnjo pa so naslednje spremembe.


MATIČNE UČILNICE ZA 6., 7. in 8. r.

ODDELEK UČILNICA RAZREDNIČARKA
6.A GOS Zala Valenčak
6.B MAT 2 Brigita Oberžan
6.C NAR Špela Vadlan Jaušovec
7.A MAT 1 Anita Seles Držan
7.B ZGO Gordana Kobale Potočnik
7.C GEO Sergeja Harinski
8.A SLO1 Polonca Počivalšek
8.B SLO2 Natalija Sevnik Leber

 

 • Učenci naj bodo vsak dan športno oblečeni in obuti, športne opreme ne potrebujejo, prav tako ne šolskih copat, ker bodo v učilnici obuti, pri čemer naj bodo čevlji, s katerimi prihajajo v šolo, čim bolj udobni, zračni in čiste. Če bi se kdo želel preobuti, se bo lahko v učilnici.
 • V času pouka in drugih aktivnosti bomo z učenci upoštevali priporočene higienske ukrepe.
 • Šolska prehrana bo organizirana za vse, ki so nanjo prijavljeni. Spremembe, prosimo, čim prej sporočite razredničarki. V primeru bolezni poteka odjava kot običajno.
 • Jutranje varstvo (od 6.00 do 8.00) in podaljšano bivanje (od 13.00 do 16.00) bo organizirano samo za primer, ko učenec (4. in 5. r.) zaradi posebnih razlogov nikakor ne more v šolo in domov sam, s šolskim prevozom ali s prevozom, ki ga zagotovite vi. V primeru, da bi vaš otrok takšno varstvo potreboval, mi to, prosim, sporočite na mail kolar@os-petrovce.si najkasneje do nedelje, 31. 5., zvečer.
 • Šolski prevoz bo organiziran za učence vozače po nekoliko drugačnem voznem redu, ki si ga lahko ogledate spodaj. Na šolskem avtobusu ali kombiju je nošenje maske zaenkrat še vedno OBVEZNO.
RELACIJA (postajališča) začetna postaja odhod iz šole

OŠ PETROVČE in

POŠ TRJE

bus Podgora – Galicija – Zavrh – Galicija kapela – Trje – M. Pirešica – Zaloška Gorica – Ruše – Arja vas – Petrovče OŠ 7.15 13.00
bus

Studence – vrhe – V.Pirešica Krušič – V. Pirešica – Trje – M. Pirešica – Arja vas – Petrovče OŠ

 

7.20 13.00
   kombi Studence 20 – Studence Vodosteč – Studence Socka – V.Pirešica – Gorca – Pernovo – Trje 7.00

13.00

(iz POŠ Trje)

OŠ PETROVČE bus Levec – Kasaze – Liboje – Kasaze – Petrovče OŠ 7.30 13.00
  kombi Zg. Brnica – Sp.Brnica – Petrovče OŠ 7.30 13.00

Spoštovane učenke in učenci, veselimo se, da v ponedeljek oziroma v sredo ponovno prihajate v šolo, tako bomo lahko na primeren in poseben način skupaj zaključili to šolsko leto. Gotovo se boste zadnjih mesecev še posebej spominjali.

Spoštovani starši, ob upoštevanju navodil in priporočil bomo ohranili življenjski pristop, tako verjamem, da bodo vaši otroci radi in z veseljem ponovno prišli v šolo.

Če imate dileme ali vprašanja, sem vam na voljo, prav tako vsi strokovni delavci.

Lepo vas pozdravljam in se veselim, da se kmalu spet vidimo.

Irena Kolar

ravnateljica

 

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost