Število učencev

OŠ PETROVČE – število učencev v šolskem letu 2018/19

Razred

Skupaj

Fantje

Dekleta

1.a
Marjeta Kvas, Dragica Žibret

28

18

 10

2. a

Janja Gorišek

15

6

9

2. b

Darja Glušič

16

6

10

3. a

Sergeja Dvornik

23

11

12

3. b

Marika Divjak

20

12

8

4. a

Milena Jager

21

11

10

4. b

Sonja Rebernik

24

11

13

5. a

Damjana Kopriva

20

8

12

5. b

Valentina Ašenberger

21

9

12

SKUPAJ 1. – 5. r

188

92

96

6. a

Polonca Počivalšek, Olga Drobež

24

12

12

6. b

Natalija Sevnik Leber, Slavica Kobal

25

13

12

6. c

Sergeja Harinski, Karmen Zupanc

22 11 11

7. a

Polona Počivalšek, Olga Drobež

26

14

12

7. b
Natalija Sevnik Leber, Slavica Kobal

25

13

12

8. a

Marjana Lešnik, Brigita Oberžan

24

18 6

8. b

Anita Žolnir, Špela Vadlan Jaušovec

24

17 7

9. a

Albina Vahen, Veronika Melavc

 20 10 10
9. b
Peter Kavčič, Jerica Dobnik

20

10 10
9. c
Veronika Tavčar, Tanja Škafar

20

9 11
SKUPAJ 6. – 9. r

227

126

101

OŠ PETROVČE 415 218 197
POŠ TRJE Skupaj Fantje Dekleta

1. aT

Silva Pohole, Maša Filipič

22

9 13

2. aT

Nada Jelen

16

7 9

2. bT

Mateja Brežnik

15 6 9

3. aT

Alenka Podbrežnik

16 9 7

3. bT

Metoda Močnik

12

7

5

4. razred

Maja Jakob

14

8 6

5. razred

Romana Gajšek

17 11 6
Skupaj 1. – 5.  115 59 56
OŠ Petrovče in POŠ Trje 530 277 253