Skoči na glavno vsebino

Vpis učencev

VPIS V 1. RAZRED

OŠ PETROVČE IN POŠ TRJE

Pogoji za vpis

Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

V 1. razred vpisujemo v mesecu februarju.

Ugotavljanje pripravljenosti

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno. Vloga za odložitev šolanja je na voljo tukaj.

Šolski okoliš

Starši vpišejo otroka v javno ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša. V primeru, da ne prejmete vabila na vpis, pa ima otrok prebivališče v našem šolskem okolišu in želite, da bi obiskoval OŠ Petrovče ali POŠ Trje, naslovite na šolo vlogo.

V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), otrok pa sodi v naš šolski okoliš, potem otroka obvezno vpišete pri nas, na izbrano šolo pa čimprej naslovite pisno prošnjo, v kateri navedite razloge za prešolanje. Tudi našo šolo seznanite z namero o prešolanju otroka. Obrazec za OŠ Petrovče in POŠ Trje najdete tukaj.

V OŠ Petrovče in POŠ Trje vpisujemo otroke, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v našem šolskem okolišu.

Učenci s posebnimi potrebami

Starši imajo pravico otroka s posebnimi potrebami vpisati v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno prebiva, razen če ta šola ne izpolnjuje pogojev in je zaradi tega otroku s pravnomočno odločbo o usmeritvi, ki jo izda ZRSŠ, določena druga ustrezna osnovna šola.

Vpis otrok v javno šolo ureja Zakon o osnovni šoli.

Dostopnost