Prometna varnost

Spoštovani starši!

Prometna varnost učencev je temeljna skrb staršev in šole.

Vsakodnevna udeležba učencev v cestnem prometu (pešci, kolesarji) ter uporaba avtobusnih prevozov nam narekujeta, da še posebno skrb posvetimo tej temi. Zanjo smo odgovorni vsi: starši, šola, prevozniki, Svet za prometno varnost in Policija.

Ker sta nam v interesu varen prihod učencev v šolo in domov ter varna vožnja otrok, vas prosimo, da se s svojim otrokom doma pogovorite o obnašanju v prometu. Posebno pozornost je potrebno posvetiti:

  • otrokom, ki so v prometu udeleženi kot pešci in kolesarji,
  • obnašanju na avtobusnih postajališčih in vozilih,
  • pravilom varnega vstopa in izstopa ter,
  • primernemu in varnemu obnašanju med vožnjo.

K varnosti veliko prispevajo prav učenci sami z upoštevanjem in spoštovanjem pravil vedenja v prometu, na postajališčih in v vozilih.

Na šoli bomo v začetku oktobra z učenci spregovorili o prometni varnosti. V prilogi vas seznanjamo s pravili vedenja, ki jih mora upoštevati vsak učenec, s čimer zagotovi varnost tako sebi kot tudi drugim. V prihodnjih dneh bo vaš otrok prinesel domov izjavo v podpis, ki jo naj vrne razredniku. Vaš otrok bo izjavo podpisal v šoli.

Prav tako apeliramo na vas, da vaš otrok resnično obiskuje varstvo vozačev, če čaka na prevoz ali na pouk 7. oziroma 8. uro. Samo tako lahko zagotavljamo varnost učencem v času bivanja na šoli.

V letošnjem letu je novost tudi glede kolesarnice. Ker je namenjena shranjevanju koles vseh učencev, ki prihajajo v šolo s kolesom, je od letos naprej ne bomo zaklepali. Prepričani smo, da so naši učenci/vaši otroci dovolj zreli in odgovorni, da bodo znali ceniti tako svojo, kot tujo lastnino, saj mi ne moremo odgovarjati za morebitne poškodbe koles. Zato vas prosimo, da se o tem pogovorite s svojim otrokom. Priporočamo, da ima vsak otrok na kolesu svojo ključavnico. Zadrževanje v kolesarnici pa ni dovoljeno.

Naj nam bodo vsem vodilo besede nekdanjega ameriškega predsednika Clintona:

»Če ne moremo narediti vsega, naredimo vse, kar moremo.«

Vam in vašim otrokom želimo srečno in varno v prometu – naj to šolsko leto mine brez ene same prometne nezgode.

Veronika Melavc Irena Kolar
koordinator prometne vzgoje ravnateljica