Skoči na glavno vsebino

Zgodovina šole – OŠ Petrovče

V Petrovčah se je šolstvo pričelo leta 1873. Prostori šole so bili v veliki občinski hiši nasproti cerkve.

Šolo, ki  je imela dva razreda, je takrat obiskovalo skoraj 200 učencev. Zaradi vedno večjega števila učencev je prerasla v štiri razredno šolo.

Konec 19. stoletja je pouk postal obvezen.  Učitelji so bili predvsem moški. Ko so učenci končali šolsko obveznost, so dobili zrelostno potrdilo ali odpustnico. Najboljša ocena je bila ena, najslabša pet. Učitelji so ocenjevali vedenje, napredek, marljivost in zunanjo obliko pisnih nalog. 4. 10. 1906 je bila zgrajena nova šola, ob kateri je bil velik šolski vrt.

Na razvoj in potek šolstva sta močno vplivali 1. in 2. svetovna vojna.

Med 2. svetovno vojno je potekal pouk v nemškem jeziku z nemškimi učitelji. Pouk je bil večkrat prekinjen, knjižnica požgana.

Po vojni so otroci ponovno redno sedli v šolske klopi. Cilj je bil, da bi bila mladina »zdrava, vzgojena v prizadevne, pri delu samostojne in domovini zveste pionirje«.

Leta 1970 je šola dobila novo podobo. Dogradili so novi del z učilnicami, kuhinjo in telovadnico. Postala je osemletka. Poimenovali so jo po borcu Miroslavu Širci.

Kmalu zatem je bila uvedena celodnevna šola.

V  letu 2002 smo postali devetletka. Vanjo so stopili otroci v šestem letu starosti.

Šola v Petrovčah je 6. 11. 2019 praznovala 146 let svojega delovanja.

Dostopnost