Zdrava šola

Tim Zdrave šole sestavljajo: Irena Kolar, Helena Turnšek, Olga Drobež, Dragica Žibret, Špela Anders, Vera Čretnik, Milena Jager, Damjana Kopriva, Polona Počivalšek, Albina Vahen, Sergeja Dvornik, Alenka Podbrežnik, Marika Divjak, Romana Pečnik, Darja Glušič, Silva Pohole, Marjana Lešnik, Karmen Zupanc, Polona Krajnc.
Rdeča nit Zdrave šole v letošnjem šolskem letu bo prepletanje in nadgradnja treh vsebin: duševno zdravje, spodbujanje več gibanja (npr. zdrava in lepa drža, aktivni odmor, teža šolske torbe, telesna dejavnost, regeneracija, spanje in počitek, kakovostno preživljanje prostega časa …) in uživanja zdrave prehrane (npr. oglaševanje zdrave hrane, prehrana športnika, sladkor in sladke pijače …). Glede na delo v preteklem šolskem letu smo sklenili, da je potrebno še veliko postoriti na področju medsebojnih odnosov ter zdrave prehrane. Zadali smo si 7 prioritetnih nalog.

1. KULTURA PREHRANJEVANJA

 • vzpodbujanje učencev k upoštevanju pravil pri prehranjevanju (umivanje rok, uporaba pogrinjkov in pribora, upoštevanje pravil kulturnega obnašanja, ločevanje odpadkov
 • posnetek stanja in evalvacija (vsak drugi mesec)

2. ZMANJŠAJMO KOLIČINO ODPADNE HRANE

 • vzpodbujanje k zmanjšanju količine odpadne hrane cilj: zmanjšanje odpadne hrane, en dan brez odpadne hrane
 • tedensko spremljanje količine odpadne hrane (upoštevanje jedilnika)
 • mesečna analiza količine odpadne hrane
 • obveščanje učencev, učiteljev ter staršev o količini odpadne hrane; iskanje rešitve za zmanjšanje (napisi v jedilnici, v razredih: “vzemi toliko, kolikor poješ”
 • ob dnevih dejavnosti (športni dan) vsak učenec vzame malico, kolikor misli, da bo pojedel, ostalo pustimo v šoli
 • rezanje kruha na manjše kose.

3. ZDRAVO PREHRANJEVANJE

 • vzpodbujanje učencev in staršev k zdravem prehranjevanju cilj: vsakodnevni zdrav zajtrk, veliko sadja, zelenjava, vse manj sladkorja, slane hrane, hitre hrane
 • osveščanje otrok, staršev o pomembnosti zdrave prehrane (roditeljski sestanek)
 • anketa o količini zaužite “slabe” hrane doma
 • raziskovalna naloga o prehranjevalnih navadah učencev, staršev
 • predavanje za učitelje, učence in starše (Srednja gostinska šola Celje)

4. GIBAJMO SE

 • vzpodbujanje učencev k vsakodnevnem gibanju (rekreativni odmor, Štiri minute za zdravje)
 • vzpodbujanje mlajših učencev h gibanju (vsakodnevne dejavnosti v OPB)
 • dodatne športne dejavnosti za učence po pouku (Zdrav življenjski slog)
 • planinski izleti (učitelji, učenci, starši)
 • obeležitev Evropskega tedna športa (ETŠ), ki bo potekal po vsej Sloveniji od 23. do 30. septembra 2017
 • akcija tehtanja torbic
 • obisk fizioterapevta
 • vzpodbujali bomo učence, da bodo imeli dovolj spanja, počitka

5. MEDSEBOJNI ODNOSI

 • CILJ: zajeziti verbalno in fizično nasilje med vrstniki, postaviti stroge meje, kršitve ustrezno kaznovati
 • mediacija: – usposobili šesto in sedmošolce za vrstniške mediatorje (od januarja do aprila 2017 z delavnicami, ki jih bodo vodili VM), – izvajali vrstniško mediacijo (Sergeja Harinski in vrstniški mediatorji osmih in devetih razredov), – izvajali delavnice na razredni stopnji na različne teme (čustva, poslušanje, jaz sporočila…) in s tem pripomogli k boljši klimi v razredu, – izvedli tabor VM na Gori Oljki (junij 2018), – si izmenjevali izkušnje z VM OŠ Polzela
 • branje knjig na RS (o prijateljstvu, drugačnosti, bontonu, medsebojnih odnosih; pri pouku, PB (branje nadarjenih učencev, Zdravošolcev)
 • projekt To sem jaz: 3 delavnice na PS
 • predlog o predavanju Martine Šetine Čož (stres)

6. MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE

 • učenci RS povabijo babice, dedke pri šolskih dejavnostih
 • obisk učencev ter sodelovanje z varovanci Doma Nine Pokorn

7. OČISTIMO OKOLICO ŠOLE

 • vsakih štirinajst dni en razred očisti okolico šole (začnemo pri devetih razredih)
 • predlog: sodelovanje pri akciji Ni debate- v Gorenje Surovino dajte stare aparate.

Akcijski načrt Zdrave šole si lahko ogledate tukaj.