Skoči na glavno vsebino

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) 2024

Po prvomajskih počitnicah bodo vsi učenci 6. razredov in 9. razredov pisali Nacionalno preverjanje znanja (NPZ). Nacionalno preverjanje znanja zakonsko opredeljujeta Zakon o osnovni šoli in Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli.

Nacionalno preverjanje bo potekalo po sledečem urniku:  

  • torek, 7. 5. 2024, SLOVENŠČINA,
  • četrtek, 9. 5. 2024, MATEMATIKA,
  • ponedeljek, 13. 5. 2024, FIZIKA (9. razred), ANGLEŠČINA (6. razred).

SEZNANITEV Z DOSEŽKI IN VPOGLED

Seznanitev devetošolcev z dosežki in vpogled bosta potekala od ponedeljka, 3. 6. 2024 do srede, 5. 6. 2024, možnost vpogleda v preizkuse za starše pa bo potekala po spodnjem urniku in predhodnem dogovoru s posameznimi učitelji:

Seznanitev šestošolcev z dosežki in vpogled bosta potekala od petka, 7. 6. 2024 do torka, 11. 6. 2024, možnost vpogleda v preizkuse za starše pa bo potekala po spodnjem urniku in predhodnem dogovoru s posameznimi učitelji:

Obvestilo o dosežkih pri NPZ bodo devetošolci prejeli v petek, 14. 5. 2024, šestošolci pa v ponedeljek, 24. 6. 2024.

POTEK PREVERJANJA ZNANJA IN POUKA NA DNEVE NPZ

Vsi učenci pridejo v šolo kot običajno, tudi učenci 6. in 9. razreda.

Učenci se razporedijo po učilnicah ter pripravijo za pisanje NPZ ob 8.00.Po 8.15 nadzorni učitelji učencem ne bodo dovolili več vstopa v učilnico.

Čas reševanja je od 8.15 do 9.15.

Po končanem pisanju bodo imeli učenci malico in pouk po urniku.

Učenci bodo na prvem NPZ prejeli svojo šifro, ki jo bodo prilepili na poseben listič. Skrbno naj jo hranijo, saj bodo imeli z njo možnost dostopa do ovrednotenega preizkusa.

Pouk za učence 7. in 8. razreda bo potekal po ustaljenem urniku; pozorni morajo biti le na menjavo učilnic, ki bo objavljena na oglasni deski pred tajništvom.

Podrobnosti o NPZ so vam na voljo v dokumentu Informacije za učence in starše, na spletni strani RIC-a: https://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/.   

Pripravila: Saša Puntar

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost