Skoči na glavno vsebino

Vozni red POŠ Trje

PRIHODI V ŠOLO – KOMBI IN AVTOBUS

1. vožnja KOMBI
Studence, Velika Pirešica, Velika Pirešica-šola, Gorca-Pader, Pernovo-Doler, Pernovo-Brglez, Trje 
6.54, 6.59, 7.01, 7.10, 7.14, 7.16, 7.20 
2. vožnja KOMBI
Gorca-Pernovo-Brglez, Trje 
7.31, 7.33, 7.37 
3. vožnja KOMBI
Železno, Puša, Trje 
7.48 – 7.55 
VELIKA PIREŠICA
Avtobus: Krušič, Velika Pirešica, Trje, Petrovče
7.25 – 7.55
GALICIJA
Avtobus: Gorica, Podgora, Galicija, Trje, Zaloška Gorica, Ruše, Petrovče
7.10 – 7.45

ODHODI IZ ŠOLE – KOMBI IN AVTOBUS

1. Vožnja KOMBI (učenci 6. -9.)
Velika Pirešica-šola, Gorca 
13.20 
2. vožnja KOMBI
Trje, Železno, Puša 
13.40 
3. vožnja KOMBI
Trje, Gorca 
13.50 
4. vožnja: KOMBI (učenci 6.-9.)
V. Pirešica-šola, Gorca 
14.10 
1. avtobus GALICIJA
Petrovče, Trje, Galicija, Zavrh
13.10
1. avtobus VELIKA PIREŠICA
Petrovče, Ruše, Zaloška Gorica, Mala Pirešica, Trje, Velika Pirešica, Trje, Studence
13.10
2. avtobus GALICIJA
Petrovče, Ruše, Trje, Galicija, Zavrh
13.50
2. avtobus VELIKA PIREŠICA
Petrovče, Ruše, Zaloška Gorica, Mala Pirešica, Trje, Velika Pirešica, Trje, Studence
13.50
Dostopnost