Skoči na glavno vsebino

Vrstniška mediacija

»Zlato pravilo vedenja je medsebojna strpnost, skrb za to, da bomo vedno videli resnico v drobnih delcih in iz različnih kotov.« Mahatma Gandhi (1869 – 1948)

Na OŠ Petrovče že vrsto let poteka šolska in vrstniška mediacija. Šolsko mediacijo izvaja vodja mediacije učiteljica Sergeja Harinski, vrstniško pa vrstniški mediatorji sedmih, osmih in devetih razredov.

Kaj je mediacija? To je pogovor, kjer sprti strani (medianta) s pomočjo pogovora z dvema vrstniškima mediatorjema sama prideta do rešitev za svoj spor. Posledično se med sprtima stranema izboljšajo odnosi, z njo pa se izboljšajo tudi komunikacijske veščine.

Letos smo ponovno začeli z usposabljanjem prijavljenih učencev predmetne stopnje za vrstniške mediatorje in sicer v obliki krožka, ki bo potekal dvakrat na mesec v popoldanskih urah na daljavo preko aplikacije Teams. Učenci na delavnicah pridobivajo komunikacijske, vodstvene, organizacijske in vseživljenjske socialne veščine, ki v današnjem svetu pomenijo vedno večjo vrednost. Zato morajo tudi bodoči vrstniški mediatorji imeti: socialni čut in željo pomagati sošolcem/drugim učencem,  sposobnost empatije, da jih vrstniki jih upoštevajo in dojemajo kot poštene in pravične, da sami s svojim ravnanjem pomirjevalno vplivajo na druge,  razvite socialne veščine, da se znajo povezati z drugimi in nikogar ne izključujejo.

Vsako leto junija pa se z našimi in vrstniškimi mediatorji OŠ Polzela odpravimo na enodnevni tabor, kjer izvedemo različne igre in delavnice na temo mediacije.

Za dodatne informacije mi lahko pišete na: sergeja.harinski@os-petrovce.si.

Dostopnost