Skoči na glavno vsebino

Obvestilo staršem učencev od 4. do 9. razreda

Spoštovani starši,

kot že veste, se bodo z 18. 5. predvidoma ponovno odprla šolska vrata za učence 1., 2. in 3. r., 25. 5.  se bodo pridružili še devetošolci.

Do konca tega tedna pričakujemo natančnejša navodila za 9. r, tako da bom starše devetošolcev z njimi seznanila predvidoma do začetka naslednjega tedna (v času od 11. do 22. 5. še vedno poteka delo na daljavo na ustaljen način, vključno z ocenjevanji znanj), starši učencev 1. triletja pa so bili s podrobnimi navodili že seznanjeni.

Učenci od 4. do 8. r. bodo šolsko leto zaključili na daljavo. V preteklih tednih smo ob vaši podpori in pomoči vzpostavili sistem učenja in naredili tisto, kar je v dani situaciji mogoče, v maju bodo učenci še ocenjeni pri predmetih, kjer v 2. ocenjevalnem obdobju nimajo ocen, v juniju (lahko tudi prej) bodo imeli možnost popravljanja negativnih ocen in pridobivanja še kakšne ocene pri predmetu, kjer bodo med oceno. Sledilo bo zaključevanje ocen. Ob tem bo potekalo utrjevanje in ponavljanje, prav tako pa usvajanje nove snovi po presoji učitelja.

Naj vas spomnim na spremljanje načrta ocenjevanja (od 4. do 9. r.) na spletni strani, prav tako pa na predlagan urnik dela in obveznosti za posamezni teden (od 6. do 9. r.), ki je lahko učencem v pomoč. Oboje je objavljeno na spletni strani, na običajnem mestu, kjer učenci dostopajo do gradiv za delo od doma.

Za učence od 4. do 8. r., ki imajo učne težave in so pri posameznih predmetih ocenjeni negativno, lahko šola po 25. 5. organizira dopolnilni pouk in druge oblike pomoči tudi v prostorih šole. Pri nas je že do sedaj potekalo individualno delo na daljavo z učenci, ki imajo učne težave, glede izvajanja pomoči v šoli se bomo dogovorili individualno, pri tem pa upoštevali korist otroka.

Ker kar veliko učencev do konca šolskega leta ne bo več prišlo v šolo, bomo v naslednjih tednih nadaljevali z občasnimi stiki razrednika ali posameznega učitelja z njimi preko videoklica in na ta način vsaj malo ohranjali stik.

Ob koncu pa še eno malo bolj »tehnično« obvestilo.

Če bi kdo želel pred koncem šolskega leta prevzeti opremo iz garderobnih omaric, ki je ostala, ko smo šolo zaprli (velja za matično šolo in za podružnico), naj to sporoči v tajništvo in dogovorili se bomo za način prevzema.

Z vsemi pomembnimi informacijami vas bomo še seznanjali.

Spoštovani starši, zavedamo se, da učenje od doma ni primerljivo s tistim v šoli, da pristnega stika z učitelji in sošolci ne more nič nadomestiti, se bomo pa tudi naprej trudili po svojih najboljših močeh, da to posebno šolsko leto pripeljemo h uspešnemu koncu. Verjamem, da bo enako tudi z učenci in z vami.

Če imate kakršna koli vprašanja ali potrebujete pomoč, smo vam na voljo.

Lepo vas pozdravljam in vam želim, da ostanete zdravi in seveda tudi vaši otroci.

Irena Kolar

ravnateljica

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost