Skoči na glavno vsebino

Oddaja šolske telovadnice

Na podlagi 2. točke 6. člena Pravilnika o oddajanju pokritih in nepokritih športnih površin v uporabo in najem za namene športa v Občini Žalec OSNOVNA ŠOLA PETROVČE objavlja

javni razpis

za oddajo šolske telovadnice Osnovne šole Petrovče v sezoni 2023/2024

Predmet razpisa je oddaja šolske telovadnice Osnovne šole Petrovče v sezoni 2023/2024 v naslednjih terminih:

  • od ponedeljka do petka v popoldanskem času; za šolske otroke in mladino od 16. do 18. ure (v primeru prostih terminov je po dogovoru možen pričetek tudi prej), ostali od 18. ure dalje,
  • sobota in nedelja od 8. ure dalje.

1. Cenik najema telovadnice:

– polovica
– cela
15 €
30 €

V skladu s pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju pokritih in nepokritih športnih površin v uporabo in namene športa v Občini Žalec (ur. list št. 92/13) je določena posebna cena za športna društva, ki so izvajalci športnih programov do vključno mladinske kategorije in so bili izbrani kot izvajalci športnih programov v Občini Žalec.

– polovica
– cela
5 €
10 €

2. Pogoji za sodelovanje na razpisu:

Na razpis se lahko prijavijo društva, klubi, podjetja in fizične osebe s sedežem v Občini Žalec in izven Občine Žalec.

3.    Rok prijave:

Pisne prijave v okviru razpisa oddajte na e-naslov: tajnistvo@os-petrovce.si ali osebno v tajništvu šole do 25. 8. 2023. V prijavi navedite želeni termin.

Prednost pri izbiri bodo imela društva in klubi, ki izvajajo programe šport v Občini Žalec s sedežem v Občini Žalec.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na tel. št. 03 713 22 30.

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost