Vozni red

OŠ PETROVČE, POŠ TRJE –  PRIHODI V ŠOLO

VELIKA PIREŠICA
Avtobus: Krušič, Velika Pirešica, Trje, Petrovče   
7.25 – 7.50   
GALICIJA
Avtobus: Gorica, Podgora, Zavrh, Galicija, Trje, Mala Pirešica, Zaloška Gorica, Ruše, Petrovče   
7.10 – 7.45   
LEVEC
Avtobus: Levec, Drešinja vas, Petrovče   
7.40
BRNICA, KASAZE
Kombi Brnica, Kasaze, Liboje, Petrovče   
7.35 – 7.55       

OŠ PETROVČE – ODHOD IZ ŠOLE

minibus BRNICA, KASAZE, LEVEC
Petrovče, Kasaze, Spodnja Brnica, Liboje, Levec
13.10 (od ponedeljka do petka)
13.50 (od ponedeljka do petka)
avtobus GALICIJA 
Petrovče, Trje, Galicija, Zavrh, Podgora
13.10 (od ponedeljka do petka)
13.50 (torek, četrtek)
13.50 (ponedeljek, sreda, petek – pelje skupni avtobus Galicija -Pirešica celotno linijo)
14.45 (ponedeljek, torek, sreda, četrtek – pelje skupni avtobus Galicija – Pirešica celotno linijo)
avtobus  VELIKA PIREŠICA 
Petrovče, Ruše, Zaloška Gorica, Mala Pirešica, Trje, Velika Pirešica, Trje, Studence 
13.10  (od ponedeljka do petka)
13.50 (torek, četrtek)
13.50 (ponedeljek, sreda, petek – pelje skupni avtobus Galicija-Pirešica celotno linijo)
14.45 (ponedeljek, torek, sreda, četrtek – pelje skupni avtobus Galicija – Pirešica celotno linijo)
REDNA LINIJA  
Avtobus, redna linija, pred cerkvijo Petrovče, Kasaze, Liboje, Mirosan 
15. 14
REDNA LINIJA  
avtobus redna linija Petrovče, Drešinja vas, Levec 
12.45; 13.11; 13.30; 13.34; 13.36; 13.46; 14.26; 14.37; 14.41; 14.45; 14.49; 15.26; 15.41 

POŠ TRJE – PRIHODI V ŠOLO – KOMBI IN AVTOBUS

1. vožnja KOMBI
Studence, Velika Pirešica, Velika Pirešica-šola, Gorca-Pader, Pernovo-Doler, Pernovo-Brglez, Trje 
6.54, 6.59, 7.01, 7.10, 7.14, 7.16, 7.20 
2. vožnja KOMBI
Gorca-Pernovo-Brglez, Trje 
7.31, 7.33, 7.37 
3. vožnja KOMBI
Železno, Puša, Trje 
7.48 – 7.55 
VELIKA PIREŠICA
Avtobus: Krušič, Velika Pirešica, Trje, Petrovče
7.25 – 7.55
GALICIJA
Avtobus: Gorica, Podgora, Galicija, Trje, Zaloška Gorica, Ruše, Petrovče
7.10 – 7.45

POŠ TRJE – ODHODI IZ ŠOLE – KOMBI IN AVTOBUS

1. Vožnja KOMBI (učenci 6. -9.)
Velika Pirešica-šola, Gorca 
13.20 
2. vožnja KOMBI
Trje, Železno, Puša 
13.40 
3. vožnja KOMBI
Trje, Gorca 
13.50 
4. vožnja: KOMBI (učenci 6.-9.)
V. Pirešica-šola, Gorca 
14.10 
1. avtobus GALICIJA
Petrovče, Trje, Galicija, Zavrh
13.10
1. avtobus VELIKA PIREŠICA
Petrovče, Ruše, Zaloška Gorica, Mala Pirešica, Trje, Velika Pirešica, Trje, Studence
13.10
2. avtobus GALICIJA
Petrovče, Ruše, Trje, Galicija, Zavrh
13.50
2. avtobus VELIKA PIREŠICA
Petrovče, Ruše, Zaloška Gorica, Mala Pirešica, Trje, Velika Pirešica, Trje, Studence
13.50
Dostopnost