Pravila za sodelovanje pri pouku na daljavo

· V času učne ure na daljavo je obvezna uporaba kamere pri uri. Izjeme (zaradi tehničnih omejitev) je potrebno vnaprej dogovoriti z razrednikom . · Pri komuniciranju na daljavo upoštevaj bonton, bodi strpen in...